Header Home
 
 

 

 

 
 
 
 


header checklist
Hieronder vindt u de checklist Preventie Kindermishandeling, met tien maatregelen, die uitkomsten voor ouders en kinderen bieden. Dit zijn immers de mensen voor wie u het doet! Deze maatregelen baseren we op wetenschappelijke vakliteratuur en op ervaringen die gemeenten de afgelopen jaren hebben opgedaan met de RAAK-aanpak. Met de checklist kunt  u kijken of uw preventiebeleid zich richt op de oplossingen, waarvan we weten dat ze werken.
3 – 8% van de zwangere vrouwen heeft te maken met partnergeweld. Door zwangere vrouwen te screenen op hoge risico’s voor kindermishandeling, zoals bij  alcohol- en drugsverslaving en partnergeweld, kunnen goede preventieprogramma’s starten. Zo kan kindermishandeling in deze groep tot 50% afnemen. Lees meer

Tot 25% van de West-Europese ouders past zware lichamelijke straffen toe in de opvoeding. Door jonge ouders voor te lichten over de mogelijkheden om geweldloos op te voeden én over het wettelijke verbod op geweld in de opvoeding, daalt het aantal ouders dat gewelddadige straffen acceptabel vindt en toepast. Lees meer

5% van de ouders schudt, smoort of slaat zijn baby als deze huilt. Door hen voor te lichten over het (omgaan met) huilgedrag van baby’s en de risico’s van het schudden van een baby, kan het aantal baby’s dat hierdoor overlijdt of gehandicapt raakt, met bijna de helft afnemen. Lees meer
JGZ-medewerkers signaleren bij 5% van de gezinnen matige tot zware opvoedproblemen. Goede gespreksprotocollen en screeningslijsten helpen ouder-kindprofessionals om een deskundige en betrouwbare partner te zijn voor deze ouders. Hiermee vinden ze de gezinnen waar opvoedproblemen zich geleidelijk ontwikkelen tot kindermishandeling. Lees meer

1 op de 6 ouders zoekt gespecialiseerde hulp bij de opvoeding. Door bij ernstige problemen passende opvoedondersteuning met aandacht voor kindermishandeling aan te bieden, gaan ouders positievere opvoedmethoden gebruiken. Conflicten in gezinnen en gedragsproblemen bij kinderen nemen af. Lees meer

40% van de Nederlandse jongeren weet niet bij welke organisatie ze terecht kunnen voor hulp als ze mishandeld worden. Kinderen die goed zijn voorgelicht  over verwaarlozing, mishandeling, misbruik en partnergeweld, vragen vaker hulp aan volwassenen.  Ze leggen ook minder vaak de schuld bij zichzelf, dan kinderen die niet zijn voorgelicht. Lees meer

45% van de professionals voelt zich onvoldoende toegerust om goed om te gaan met vermoedens van kindermishandeling. Professionals die getraind zijn in het signaleren en handelen volgens een meldcode, komen zo’n drie keer vaker in actie bij vermoedens van kindermishandeling. Lees meer

Slechts 16% van de kinderen die getuige zijn van huiselijke geweld, krijgen nu zélf hulp. Door alle kinderen die getuige zijn van ernstig partnergeweld psycho-educatie aan te bieden, vertonen zij minder agressief gedrag, zijn ze minder angstig en depressief en gaan ze beter om met leeftijdsgenoten. Lees meer

Bij ruim 3.000 kinderen die in de vrouwenopvang verblijven, zijn gemiddeld elf risicofactoren voor toekomstige mishandeling aanwezig. Met een kindgerichte begeleiding krijgen zij een eigen veiligheidsplan en hulpverleningsplan. Zo wordt ontwikkelingsschade door huiselijk geweld verminderd en neemt de kans af dat het kind opnieuw slachtoffer wordt. Lees meer

4,1 % van de Nederlanders heeft een vermoeden van kindermishandeling, maar nog geen 1 promille neemt contact op met AMK/SHG. Een goede publiekscampagne kan leiden tot 14% meer meldingen en adviesvragen. Publieksvoorlichting is ook nodig zodat inwoners weten waar zij opvoedadvies kunnen krijgen. Lees meer

Preventiepunt04Preventiepunt03Preventiepunt02Preventiepunt01Preventiepunt06Preventiepunt09preventiepunt08ondersteuning
Augeo, de Bernard van Leer Foundation en Kinderpostzegels bieden uw gemeente goedkope en effectieve ondersteuning bij de uitvoering van uw preventiebeleid kindermishandeling. Met de door hen ontwikkelde tools kan Kindermishandeling ook in uw gemeente afnemen:  u stuurt op een effectieve aanpak en realiseert uw effectieve preventiemaatregelen.

AUGEO

BERNARD VAN LEER FOUNDATION

KINDERPOSTZEGELS

 

Back to Top